Hoppa direkt till innehåll

Tillgänglighet

Finspångs Stadsnät Finet AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.finet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Finspångs Stadsnät Finet AB som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
• Skicka e-post till finet@finet.se
• Ring 0122-246 80
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda tillgänglighetsproblem på webbplats och i dokument.
Bristande förenlighet med lagkraven
Dokument publicerade innan den 23 september 2020 kan ha tillgänglighetsproblem. Bristerna kan vara av olika art, till exempel saknade eller felaktiga taggar, saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.
Några sidor innehåller tillgänglighetsfel av olika art och sidorna har varierande problem såsom:
  • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgänglig vid 200 procent textzoom.
  • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
  • Det kan saknas text som beskriver bilder.
  • Vissa bilder innehåller text.
  • Det kan finnas knapp för att gå vidare som inte har någon beskrivande text.
  • Det kan finnas sidor där automatisk anpassning till mobiltelefon eller surfplatta ej utförs med rätt skalning.
Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Finspångs Stadsnät Finet AB eller står under vår kontroll såsom information och erbjudande ifrån tjänsteleverantörer.
Hur vi testat webbplatsen
Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-24.
Webbplatsen publicerades den 2018-04-16.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-24.