Hoppa direkt till innehåll

Alla älskar valfrihet

Finet ansluter inte enskilda lägenheter, vi ansluter fastigheter. Stadsnät handlar inte bara om snabbare internet och lägre priser, utan också om de boendes valfrihet. Med Stadsnätet kan var och en själv välja sina bredbandstjänster – precis som man väljer sin egen morgontidning. Stadsnätet erbjuder full valfrihet av bland annat Internet, tv och telefoni med många konkurrerande leverantörer som erbjuder en mångfald med tjänster.
Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät är det första steget att påverka styrelsen i frågan. Styrelsen utser då en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss.

Föreningens intresseanmälan

Är du kontaktperson i styrelsen så klicka på Föreningens anmälan för att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får du ett avtalsförslag och beslutsunderlag.