Solberga Prästköp

Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.
karta_prastkop_solberga