Installation

Period:
Under installationen kopplas fiberkablarna ihop i de brunnar och skåp som placerats i området. När allt sitter ihop och signalen från vår utrustning når ut i hela området kommer fiberinstallatören att boka in besök för att koppla in fibern hos respektive kund. Efter det besöket är allting klart och du kan nu beställa en tjänst.
Senaste nytt

Falla – Erstorp – nu påbörjas grävningen

Planeringen av bredbandsutbyggnad Falla - Erstorp har nu övergått till Grävning