Solberga Prästköp
rb-finet_timeline_2019_white-3
Solberga Prästköp

Planering av projektet pågår
Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.
karta_prastkop_solberga
Våra projektörer tar fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder.
Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nätet. Ett par markupplåtelseavtal återstår att få till stånd.
När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som t.ex. om vi måste gräva inom fornlämningsområde.
I slutet av planeringstiden kommer fiberinstallatören att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans med kunden bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med denna tomtprojektering sätts fiberkonverteraren in i huset.
Preliminär grävstart är sen höst 2020.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Doverstorp Sundet – grävning startar vecka 10

Planeringen av bredbandsutbyggnad Doverstorp Sundet har nu övergått till Grävning

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)

rb-finet_timeline_2019_white-2
Lämmetorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Lämmetorp har nu övergått till Installation

Gomma

Grävningen av bredbandsutbyggnad Gomma har övergått till Installation

Solberga Prästköp

Planering av projektet pågår

Svälthagen

Grävningen av bredbandsutbyggnad Svälthagen övergår nu till Installation

Falla – Erstorp – nu påbörjas grävningen

Planeringen av bredbandsutbyggnad Falla - Erstorp har nu övergått till Grävning