Lotorp Butbro
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår
rb-finet_timeline_2019_white-4
I området för Lotorp Butbro finns det kunder som tecknat avtal med Finspångs Fiber AB (FFAB) och kunder som tecknat med Finspångs Stadsnät Finet AB (Finet). Efter en vinter med osäkerhet kring vem av FFAB och Finet som ska bygga ut området har vi nu besked. FFAB fick inte det bidrag de sökt för Lotorp Butbro så nu kommer istället Finet bygga ut och förtäta området.
Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder.
När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som t.ex. om vi måste gräva inom strandskyddsområde, fornlämningsområde eller om Trafikverkets vägar berörs. Vi kommer även att teckna avtal med markägare för att kunna bygga föreslagen sträcka.
I slutet av planeringstiden kommer fiberinstallatören att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans med kunden bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med denna tomtprojektering sätts fiberkonverteraren in i huset.
Preliminär grävstart är sen höst 2020.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Doverstorp Sundet – grävning startar vecka 10

Planeringen av bredbandsutbyggnad Doverstorp Sundet har nu övergått till Grävning

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)

rb-finet_timeline_2019_white-2
Lämmetorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Lämmetorp har nu övergått till Installation

Gomma

Grävningen av bredbandsutbyggnad Gomma har övergått till Installation

Solberga Prästköp

Planering av projektet pågår

Svälthagen

Grävningen av bredbandsutbyggnad Svälthagen övergår nu till Installation

Falla – Erstorp – nu påbörjas grävningen

Planeringen av bredbandsutbyggnad Falla - Erstorp har nu övergått till Grävning