Felanmälan

Vi har inga egna avtalade privata slutkunder och har därmed ingen publik teknisk support. Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.
felanmalan
Så här går en felanmälan till:
  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar oss för att göra felanmälan.
  • Finet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
  • Klicka på länken till höger för telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer i nätet.
    felanmalan